POUZDANI ASISTENT U VINSKOM PODRUMU

Wineyard

Ekspertni sustav koji mjeri vlagu, tlak, temperaturu i CO2 te upravlja klimatizacijskim uređajima u vinskom podrumu, bez fizičke prisutnosti vinara.

wineyard-ow-main.png
Strategy
System architecture
UX/UI design
Website development
User testing

Što je Wineyard?

Wineyard je aplikacija za mjerenje uvjeta u vinskim podrumima. Omogućuje vinarima praćenje i analizu podataka vlage, tlaka, temperature i CO2 te upravlja klimatizacijskim uređajima u vinskom podrumu, bez fizičke prisutnosti vinara kako bi se postigla optimalna kvaliteta i učinkovitost.

wineyard-ow-body1.png

Rješenje za svaki vinski podrum

Kroz Wineyard aplikaciju, postignute su osnovne tehnološke pretpostavke i smjernice koje pružaju temelj za razvoj inovativnih IT rješenja namijenjenih unaprijeđenju procesa proizvodnje u kontroliranim uvjetima.

Jedinstvenost Wineyarda u odnosu na slične proizvode

Wineyard ima mogućnost online pristupa i analizi podataka te daljinskog upravljanja koje omogućuje korisnicima da prate i reguliraju uvjete u vinskom podrumu bez fizičke prisutnosti. Putem mobilnih uređaja ili računala korisnik može pristupiti online servisu i u realnom vremenu pregledavati sve podatke koji su prikupljeni putem senzora.

Inovativnost sustava

Ekspertni sustav će na temelju prikupljenih podataka te definiranih zakonitosti u odnosima između pojedinih podataka biti u stanju donositi preporuke i/ili poduzimati korektivne aktivnosti s ciljem stvaranja optimalnih uvjeta u pojedinim fazama proizvodnje vina u vinskom podrumu.

Pohranjivanje parametra i dobivenih rezultata

  • Jedna od glavnih značajki je pohranjivanje parametara i dobivenih rezultata na oblaku, te stvaranje umjetnog znanja za vinare ‘početnike’ gdje će sustav biti u mogućnosti izraziti rezultate odmah na temelju unesenih parametara - time vinar početnik može manipulirati ulaznim parametrima u skladu sa željenim rezultatom.

Umrežavanje uređaja

Ukoliko vinar odluči kupiti dva ili više uređaja, moguće ih je umrežiti i njima upravljati putem istog korisničkog sučelja. U slučaju kvara senzora pametni servis na temelju ranijih mjerenja ima mogućnost detekcije kvara.

wineyard-ow-body2.png