Kako napisati dobar prompt za AI generiranje slika

Ira Mataić / 16 tra 2024
  • Inovacije
kako-napisati-dobar-prompt-za-generiranje-slika

SADRŽAJ:


Što su promptovi za generiranje AI slika?


Takozvani promptovi za AI generiranje slika su upute koje služe AI softveru kako bi napravio sliku koju želite.


Ti promptovi su jako slični uputama za dizajnere i umjetnike, no u ovom slučaju je dizajner složeni software.


Kako bi postigli željeni rezultat, važno je imati jasne, specifične i detaljne upute kako bi AI razumio kakvu sliku želimo kreirati.

Prednosti korištenja promptova za AI generirane slike


Postoje dva glavna razloga zašto su AI promptovi za umjetnost veoma korisni.


Prvenstveno, štede vrijeme. S dobrim uputama ćete provesti manje vremena i živaca pokušavajući doraditi generirane slike.


Sekundarno, lakše možete definirati što točno želite. S dobrom strukturom i ovisno o vašim potrebama, možete generirati različite umjetničke stilove i rasporede elemenata.


Ostale prednosti korištenja AI promptova uključuju:


Štednja novca

Često kažemo da je vrijeme novac, i koristeći pristupačne AI alate možete brže smisliti nove ideje i kreirati više sadržaja za manje vremena i novca.


Dosljednost

Unosom specifičnih AI promptova, možete stvoriti dosljedan dizajn, pretvarajući ideje u stvarnost.


Fleksibilnost

Jednostavno možete rekreirati istu ideju u različitim stilovima i bojama, birajući verziju koja vam najbolje odgovara.


Kreativnost


Generatori slika mogu pomoći pri istraživanju novih ideja, rasporeda, shema boja te mogu pomoći pri osmišljavanju novih i inovativnih ideja.

Kako napisati dobre promptove za AI slike?


Kako bi napisali prompt koji daje dobre rezultate, najbolje je uključiti sljedeće informacije: kako bi slika trebala izgledati, što je subjekt slike, detalje o subjektu, umjetnički stil, shema boja, te ostale detalje koje vaša generirana slika treba imati.


Primjer dobro napisanog AI prompta za kreaciju slika:


Započnite odlukom kakav stil umjetnosti želite.


Odaberite želite li fotorealističnu sliku, crtež, skicu, nacrtanu sliku ili 3D sliku.


Zatim definirajte što će biti glavni subjekt generirane slike.


Dalje, navedite detalje o glavnim segmentima slike.


Opišite boje, oblike i veličine, koristeći riječi kao što su "apstraktno" ili "jednostavno" kako biste opisali kako bi slika trebala izgledati.


Na kraju, dajte puno detalja o cijelom izgledu umjetnosti.


Definirajte specifičan stil umjetnosti, opišite je li osvjetljenje u slici toplo ili hladno, odredite dimenzije konačne slike te napišite koju perspektivu želite.

Primjeri AI prompta za generaciju slika


Kao i za svaki drugi blog, i za ovaj nam je bila potrebna naslovna slika.


Pregledajmo korake koji smo prošli kako bi generirali naslovnu sliku uz pomoć ChatGPT softvera, specifično uz pomoć integriranog DALL·E tekst-u-sliku modela.


Slijedili smo faze pisanja dobrog prompta:


1. Odredite format: Generiraj sliku…


2. Opišite predmet: Generiraj sliku za blog…


3. Dodajte detalje: Generiraj naslovnu sliku za blog koja prikazuje ruku kako crta…


4. Opišite stil: Generiraj pejzažnu sliku za naslovnicu bloga, prikazujući robotsku ruku koja crta sliku…


5. Dodajte više detalja: Generiraj pejzažnu sliku za naslovnicu bloga, prikazujući robotsku ruku kako crta sliku. Slika koju ruka crta treba biti prikazana iz perspektive gornjeg desnog kuta, na drvenom stolu. Slika treba prikazivati prirodni prizor, tradicionalno naslikan svijetlim tonovima, s planinom, rijekom i drvećem.

ai-slika-generirana-s-promptom-za-ai-generaciju-slika

ChatGPT je generirao sliku koju smo opisali, ali je imala previše smeđih tonova i bila je obična, pa smo odlučili dodatno precizirati uputu.


"Slika treba prikazivati prirodni prizor s planinom, rijekom i drvećem, i treba biti šarenija i manje smeđa."

ai-korekcija-ai-generirane-slike

Nakon što smo zatražili preinake, neki elementi kao višak ruku, nam se nisu svidjeli, pa smo zatražili finalnu prilagodbu i tu sliku smo iskoristili kao glavnu sliku ovog bloga.


Ako niste zadovoljni rezultatima nakon jedne prilagodbe, možete pokušati dodati više detalja i bolje opisati sliku koju želite generirati.


AI se ponaša prema vašim uputama. Ako pišete upute kao što su: Uključi/ne uključi...; Ciljana skupina je…; Daj mi primjer...; program će lakše razumjeti što želite stvoriti.


Pisanje promptova nije velika mudrost, ali važno ih je dobro napisati kako bi pružili jasne i specifične detalje koji će pomoći spojiti vašu ideju i softver za generiranje AI umjetnosti.