Politika kvalitete

Gauss d.o.o. je tvrtka koja svojim korisnicima pruža usluge razvoja IT rješenja. Usluge koje tvrtka pruža su:

Primjenom sustava upravljanja kvalitetom i informacijskom sigurnosti sukladno zahtjevima normi HRN EN ISO 9001:2015 i HRN ISO/IEC 27001:2017 želimo osigurati proizvode i usluge kao moderna, cjelovita i optimalna rješenja koja u potpunosti ispunjavaju njihove zahtjeve i potrebe, cjelovitost i integritet svih raspoloživih informacija, te optimalno odvijanje poslovnih procesa organizacije. Također želimo cjelokupni sustav i organizaciju tvrtke usmjeriti prema neprekidnom poboljšanju kvalitete i podizanju razine informacijske sigurnosti na dobrobit svih zaposlenika, kupaca, dobavljača i ostalih dionika.

Usmjerenost na potrebe kupaca i njihovo zadovoljstvo osnovne su vrijednosti prema kojima mjerimo našu uspješnost i radimo na poboljšanju naših proizvoda, usluga i procesa. Stručnost naših zaposlenika te njihovo stalno usavršavanje i osvješćivanje u području kvalitete i informacijske sigurnosti, unapređenje znanja i sposobnosti važan su alat za osiguranje kvalitetnih proizvoda i usluga i osiguranje informacijske sigurnosti.

Neprekidnim poboljšanjem procesa, kvalitete, infrastrukture, uvjeta rada i stručnosti zaposlenika cilj nam je biti organizacija prepoznatljiva po profesionalnosti, stručnosti, kvaliteti i povjerenju.

Budući da ključne djelatnosti tvrtke obuhvaćaju informacijske tehnologije postoji stalna potreba za prikupljanjem, čuvanjem i razmjenom informacija, kako interno tako i s trećim stranama. Kako bi navedene informacije ostale povjerljive tvrtka mora poduzimati mjere za sprječavanje događaja koji mogu ugroziti povjerljivost, cjelovitost i raspoloživost informacija.

Svako narušavanje informacijske sigurnosti obavezujemo istražiti, analizirati i pokrenuti prikladne radnje za otklanjanje uzroka prijetnji i smanjivanje rizika te prijaviti nadležnim institucijama u slučaju potrebe.

Iz svega navedenog proizlaze naši ciljevi:

Sve odluke i mjere temeljimo na rezultatima procjene rizika za kvalitetu proizvoda i usluga i informacijske sigurnosti, koju provodimo redovito u planiranim razdobljima.
Ostvarivanje ciljeva kvalitete i informacijske sigurnosti postavljenih ovom politikom je stalan zadatak svih zaposlenih.

U Osijeku, 13.05.2019.

Ivan Lozančić, direktor

© 2021, Sva prava pridržana