Ljudski potencijali

Upoznajte Gaussove kreativce zadužene za korisničko iskustvo i dizajn

Nataša Šalamun 26. travnja 2022.

20220425 Gauss fotke 4.jpg

Jedan od odjela bez kojih je nemoguće zamisliti Gauss zasigurno je dizajn odjel.

 

Kreativci tvrtke, kako ih se često naziva, sudjeluju u gotovo svim fazama projekata.

 

Od samih početaka, preko osmišljavanja koncepata (bilo web stranica, webshopova, web ili mobilnih aplikacija) pa do oblikovanja korisničkog iskustva i vizualnog dizajna.

 

Neupitna je njihova zasluga i u stvaranju cjelokupnog employer brandinga, kako internog tako i vanjskog.

 

 

Ana i Ivan dio su članova dizajn odjela i strastveni su dizajneri koji itekako uživaju u onome što rade.

 

Ana je dio Gaussovog tima postala još za vrijeme studija, a nakon nešto više od dvije godine rada na poziciji UX/UI dizajnera i brojnih uspješno završenih projekata, svojom ambicioznošću, stručnošću i marljivošću dobila je priliku pokazati se i kao voditeljica dizajn odjela.

 

I dok Ana već duže vrijeme nosi titulu Gaussovke, Ivan se Gaussu pridružio prije pet mjeseci.

 

Međutim, svojom simpatičnošću, fleksibilnošću i angažiranošću brzo je osvojio srca kolega tako da imamo osjećaj kao da je već dugi niz godina dio Gaussa.

 

 

Kakve projekte rade, na što sve obraćaju pozornost prilikom oblikovanja proizvoda koji su funkcionalni, uporabljivi te u svom središtu imaju korisnički orijentiran dizajn, pročitajte u nastavku.

 

 

 

Za početak, što vas je najviše privuklo dizajnu u IT-ju?

 

Ana: Interdisciplinarnost unutar dizajna uvijek mi je bila najzanimljiviji dio struke tijekom studija na Grafičkom fakultetu. Tako sam se za vrijeme diplomskog studija usmjerila prema dizajnu u IT-ju gdje je navedena interdisciplinarnost prisutna u velikoj mjeri te je to ono što me i privuklo dizajnu u IT-ju.

 

 

Ivan: Dugi niz godina bavio sam se dizajnom kroz perspektivu i prizmu grafičkog dizajna što smatram nekim temeljem svim drugim disciplinama dizajna, a posebno onima koje su se posljednjih desetak godina počele razvijati i kojima se ne vidi još ni vrhunac, a kamo li kraj. Stoga sam odlučio da je i za mene vrijeme usmjeriti se u digitalni dizajn, usmjeren u IT-ju, kao jednoj od najbrže rastućih industrija u Hrvatskoj, ali i svijetu.

 

 

 


Što to točno radite kao dizajneri u Gaussu? O kakvim projektima je riječ?

 

Ana: U Gaussu sam zaposlena na poziciji voditeljice dizajn odjela što podrazumijeva da radim kao UX/UI dizajnerica, ali i da dio svog radnog vremena posvećujem voditeljskim aktivnostima.

 

Kao UX/UI dizajnerica radim na dizajnu produkata, konkretno web i mobilnih aplikacija, i to najčešće poslovnih sustava različitih industrija.

 

Trenutno radim na dizajnu korisničkog iskustva i sučelja našeg produkta Gauss Box. Sudjelujem u razvoju projekata od početka do kraja što uključuje početno istraživanje, definiranje potreba korisnika, informacijske arhitekture, ciljne skupine, kreiranje user flowova, wireframinga, prototipiziranje, vizualni dizajn i dizajn sustava.

 

Cijeli ovaj proces obuhvaća i vrlo intenzivnu komunikaciju s klijentima i projektnim timom kroz prezentaciju i argumentaciju rješenja.

 

S druge strane, moje voditeljske aktivnosti uključuju planiranje procesa unutar odjela, postavljanje ciljeva i očekivanja, koordinaciju, pružanje feedbacka i potpore, rješavanje logističkih prepreka te napretka članova odjela.

 

 

Ivan: U Gaussu radim na poziciji grafičkog dizajnera iako se sve više usmjeravam ka UX/UI dizajnu.

 

Moj posao je organizirati i voditi brigu o Gaussu kao brendu, popratnim grafičkim elementima i vizualima s kojima prezentiramo Gauss javnosti, ali i osmišljavati, organizirati i dizajnirati elemente za Gaussove proizvode kao što je Gauss Box.

 

Paralelno s time, uz veliku pomoć i vodstvo moje dizajn leaderice Ane, radim i na manjim projektima u polju dizajna korisničkog iskustva i korisničkog sustava, čime svoje vještine više približavam trenutnim potrebama i trendovima na tržištu, ali i svojim trenutnim interesima.

 

 

Kako izgleda dizajn proces u Gaussu?

 

Ana: Dizajn proces u Gaussu temelji se na Design Thinking metodologiji. Design Thinking je način razmišljanja koji se fokusira na iteraciju, stavlja korisnika na prvo mjesto i dovodi do inovativnih rješenja.

 

S obzirom na to da taj proces nije linearan, u Gaussu svakom procesu pristupamo individualno. Postoje različiti procesi Design Thinking metodologije, a ona koju koristimo u Gaussu temelji se na tri temeljna koraka IDEO-ve metodologije koju je predstavio Tim Brown – inspiracija, ideacija i implementacija.

 

Tako svaki projekt uključuje istraživanje, ideaciju, wireframing, vizualni dizajn i prototipiziranje. Ovisno o kompleksnosti projekta i postavljenih zahtjeva neke od faza se mogu skratiti ili prilagoditi, a ovisno o broju iteracija neke faze se ponavljaju i preklapaju.

 

 

Možete li izdvojiti neki projekt koji vam je bio/je posebno drag?

 

Ana: Osim Gauss Box projekta na kojemu trenutno radim, kao drag projekt istaknula bih i dizajn mobilne aplikacije WaterQ za praćenje kvalitete vode za piće koja je trenutno u razvoju i koju radimo u sklopu projekta kao partneri na projektu.

 

Iako su mi najzanimljiviji projekti web aplikacije za različite poslovne sustave, WaterQ projekt mi je posebno drag jer rješava vrlo važnu problematiku i sve to kroz vizualizaciju podataka.

 

 

Ivan: Posebno mi je drag dizajn knjige standarda Gauss Boxa.

 

Iako ja nisam izvorni autor Identiteta Gauss Boxa kao proizvoda, bilo je potrebno organizirati i složiti logotip s varijantama, boje i tipografiju, kao i sve popratne elemente u jedan smisleni dokument - vodič za buduću upotrebu.

 

Osim toga, posebno mi je drag dizajn "šprance" odnosno univerzalnog i adaptibilnog templatea za one-pager web stranice koji bi se onda prilagođavao potrebama i brandingu klijenta.

 

Sviđa mi se jer sam ovdje dobio odriješene ruke i puno slobodnog vremena da dobijem dobru inspiraciju, kvalitetno osmislim i organiziram ideje te ih provedem u vizualni koncept - wireframe iz kojeg je s vremenom izrastao i sam template.

 

 

 

 

S kojim izazovima se najčešće susrećete?

 

Ana: Zbog iterativne i promjenjive prirode dizajn procesa, u dizajnu su stalno prisutni izazovi.

 

Potrebno je pomiriti potrebe klijenta i korisnika što je nerijetko izazov.

 

Kroz cijeli proces oblikovanja digitalnog proizvoda važno je kontinuirano davanje i primanje feedbacka te komunikacija i suradnja s timom, klijentima i korisnicima.

 

To je, osim što je izazovno, i vrlo velika motivacija u radu jer se samo na taj način može doći do rješenja koja su intuitivna, funkcionalna i rješavaju potrebe korisnika.

 

 

Ivan: Ono što trenutno radim i volim mi je ujedno i najveći izazov.

 

Sa svakim danom otkrivam nešto novo što mi je možda u tom trenu potpuno strano i pomalo zastrašujuće, ali mi je izazov potruditi se naći rješenje tog izazova.

 

 

 


Koje su, prema vašem mišljenju, karakteristike dobrog dizajnera u IT-ju?

 

Ana: Iako se dizajn često izjednačava s kreativnošću, to je samo dio kompetencija koje dizajner posjeduje.

 

Primarni zadatak dizajnera je rješavanje problema za što su potrebne vještine empatije, integrativnog razmišljanja, eksperimentacije, kolaboracije i fleksibilnosti.

 

Volim se služiti stručnom literaturom u kojoj se često može pročitati da su dizajneri najčešće osobe u obliku slova T (T-shaped person) što znači da su stručnjaci u jednom području, ali i da imaju širok spektar znanja u sličnim poljima.

 

To znači da smo svestrani i posjedujemo vještine i kompetencije za interdisciplinarni rad u čemu je empatija vrlo važna, ali i da smo stručnjaci u vlastitom području te time posjedujemo i dubinu i širinu.

 

Takve vještine dovode do rekombinacije znanja u svrhu postizanja inovativnih rješenja.

 

Uz sve navedeno, dobar dizajner mora imati razvijene vještine grafičke komunikacije, izražavanja u različitim medijima, kritičko razmišljanje i sposobnost rješavanja postavljenih izazova na inovativan način.

 

 

Ivan: Mislim da dobar dizajner u IT sektoru mora biti osoba širokih vidika i široke opće kulture.

 

Mora razmišljati o idejama, konceptima i ljudskoj psihologiji korisnika i prije nego što bilo što krene crtati ili aktivno dizajnirati.

 

Sve discipline dizajna često imaju trendove i struje, a budući da se ti trendovi mijenjaju sve brže i brže, to može biti i otegotna okolnost. Međutim sve discipline dizajna (tako i UX/UI dizajn) imaju određene zakonitosti koje potječu iz humanocentričnog pogleda na stvari oko nas.

 

Svu tehnologiju oko nas stvorio je čovjek kao produžetak samog sebe, pa tako svako sučelje, analogno ili digitalno, treba biti vizualno logično i pregledno kako bi korisnik postigao svoj cilj što brže i što lakše.

 

Zato se često kaže i da je dobar dizajn u potpunosti neprimjetan od strane korisnika.

 

Stoga, dobar dizajner je ujedno i dobar problem solver jer prije svega treba naći učinkovit način da te humanocentrične ideje i načela pretoči u vizualni izričaj kojeg će prosječni korisnik bez razmišljanja i analiziranja prepoznati i na njega reagirati na ciljani način.

 

 

 

 

I za kraj, koje su vaše procjene o razvoju dizajna u IT-ju? U kojem smjeru će taj razvoj ići i što možemo očekivati u budućnosti?

 

Ana: S razvojem tehnologija razvijat će se i dizajn i imat će sve veću ulogu u cijelom procesu.

 

Za pretpostaviti je da će sve više tvrtki usvojiti Design Thinking metodologiju (ne samo IT tvrtke, već i mnoge druge) i uvidjeti vrijednost dizajna, a time će posljedično rasti i potreba za zapošljavanjem dizajnera.

 

Ono što je vidljivo iz dosadašnjeg razvoja i uloge dizajna u IT-ju je to da se dizajnu daje na sve većoj važnosti i da se sve više razvijaju pojedini aspekti dizajna u cjelini.

 

Pa tako danas imamo različite uloge kao što su UX researcher, UX dizajner, produkt dizajner, vizualni dizajner, dizajner interakcija i mnoge druge.

 

Ono što možemo očekivati u budućnosti je da će se navedene uloge još više razvijati i poboljšavati. S razvojem tehnologije moguće je i prebacivanje s trenutnih web i mobilnih platformi na druge platforme.

 

U današnje vrijeme već su razvijene mnoge IoT platforme i za očekivati je da će doći i mnoge druge.

 

Naglasak na korisničkom iskustvu i uporabljivosti vrlo je velik i trenutno, a bit će samo sve veći s dolaskom novih tehnologija i platformi te je u tom procesu uloga dizajna i dizajnera vrlo važna jer je dizajner most između potreba korisnika (onoga što je poželjno), poslovnih potreba (onoga što je održivo) i tehničkih mogućnosti (onoga što je izvedivo).

 

 

Ivan: U posljednjih 10-15 godina događa se prava mala revolucija u dizajnu općenito. S razvojem IT-ja pojavljuju se sve usmjerenija i specifičnija zanimanja koje s njima stvaraju niše unutar kojih se ljudi mogu individualno pronaći, a tržište rada time postaje puno dinamičnije.

 

Smatram da je to vrlo uzbudljivo jer omogućava pojedincima da lakše pronađu nišu za sebe u kojoj bi bilo sretni i zadovoljni raditi.

 

Međutim, izazov tog razdoblja je rizik od gubitka šireg pogleda na ljude i potrebe oko nas, zato dizajn uvijek mora zadržati tu interdisciplinarnost s drugim rodovima i vrstama dizajna, kako grafičkim, tako i industrijskim pa čak i dizajnom interijera.

 

Tehnologija se razvija rapidno, ubrzava sa svakim danom, a s njom će i (dobar) dizajn naći svoje mjesto u svim porama našeg društva. To ne vidim kao neki cilj kojem treba stremiti već kao proces koji prati razvoj društva i čovječanstva općenito.

 

Naš dizajn odjel

Ana i Ivan dio su dizajn odjela koji je strukturiran kao centralizirani odjel što znači da su svi dizajneri dio jednog odjela i odgovaraju jednom voditelju.

 

Svaki dizajner istovremeno može raditi na više projekata unutar različitih projektnih timova, a broj projekata na kojima dizajneri rade ovisi o zahtjevnosti svakog pojedinog projekta.

 

Tako je, primjerice, Ivan dio employer branding tima, dok je Ana dio Gauss Box tima koji razvija Gaussov produkt Gauss Box.

 

S obzirom na to da u Gaussu radimo unutar širokog spektra različitih projekata, kako dugoročnih tako i kratkoročnih, svaki od dizajnera ima svoje specijalizirano područje.

 

Tako se Ivan u svakodnevnom radu najviše bavi brendingom i konceptualnim dizajnom te razvijanjem Gaussovog vizualnog identiteta u svim područjima.

 

S druge strane, Ana uz voditeljske obaveze, full-time radi kao UX/UI (ili produkt) dizajner na razvijanju i poboljšanju korisničkog iskustva Gauss Boxa.

 

Ana i Ivan definitivno su Gaussovci koji njeguju vrijednosti dizajn odjela, a to su odgovornost, preciznost, kolaboracija i izvrsnost. Sretni smo što su Ana i Ivan dio Gauss tima i želimo im i dalje puno uspjeha i zadovoljstva na poslu! 

footer logo

© Gauss 2021. Sva prava pridržana.

Internetsku stranicu je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost trgovačkog društva Gauss d.o.o.