Pretvorite kreativne ideje

u mjerljive poslovne rezultate

Ostvarite potrebnu podršku kroz naše usluge, usredotočite se na svoje poslovanje.

Naš proces

SAVJETOVANJE

Odabir pravog rješenja i tehnologije za specifičnu poslovnu potrebu je ključno za uspjeh projekta. Analiza zahtjeva klijenta i savjetovanje služi razumijevanju očekivanja i mogućnosti, pa čak i smanjenju troškova i vremena razvoja.

KONCEPT, DOKUMENTACIJA I DIZAJN

Specifikacija može biti u obliku koncepta, skice ili u pisanom dokumentu. Sastavljanje tehničke dokumentacije za softver kojeg razvijamo služi kao detaljno objašnjenje funkcija i faza.


Dizajn faza je vizualna arhitektura projekta. Na kraju faze dizajna imat ćete definirano logično i vizualno rješenje.

RAZVOJ

Svi pojedini elementi iz prethodnih faza se koriste za stvaranje funkcionalnog rješenja. Faza razvoja je završena kada je rješenje spremno za lansiranje i korištenje.

OSIGURANJE KVALITETE

Koristimo različite načine praćenja razvoja softvera u svim njegovim fazama, kako bi se osigurala kvaliteta i posvetila posebna pažnja završnim detaljima.

ODRŽAVANJE I PODRŠKA

Većina održavanja je zapravo proširenje sustava kako bi se zadovoljili novi zahtjevi. Biti na raspolaganju kao podrška našim klijentima igra važnu ulogu u uspješnoj dugoročnoj suradnji.

Cjeloviti pristup projektu

Cjeloviti pristup projektima nam omogućava rad s klijentima tijekom cijelog životnog ciklusa projekta, od faze planiranja do isporuke gotovog rješenja. Za svoje klijente pokrivamo sve usluge savjetovanja, arhitekture i dizajna, integracije u potrebne sustave, osiguranja kvalitete i finalno tehničke podrške i održavanja nakon lansiranja.


Ovakav način rada daje klijentima konkurentsku prednost i diže IT infrastrukturu na višu razinu.

Tehnički voditelj/ica projekta

Tehnički voditelj projekta zadužen za brigu o strukturi unutar tima, procesima i zadacima na kojima rade članovi tima, za postizanje ciljeva i poštivanje rokova. Prati rad svih članova na projektu, daje procjenu i provodi aktivnosti koje će pomoći maksimiziranju angažmana članova projektnog tima, njihovog zadovoljstva projektnim procesom, razvoja kao i doprinosa svakog člana.

Programer/ka

Izrada čistog, učinkovitog koda na temelju specifikacija, radnih procedura i dobrih praksi struke. Testiranje i uvođenje softverskih programa i sustava s ciljem osiguranje isporuke dogovorenih funkcionalnosti.

QA tester/ica

Planiranje i kreiranje planova, scenarija, skripti, procedura i postupaka testiranja, bilježenje nedostataka IT rješenja te izvještavanje osoba na projektu o primijećenim problemima s ciljem kvalitetne provedbe i implementacije cjelokupnog projekta.

Dizajner/ica

Planiranje dizajn rješenja, stvaranje vizualnih koncepata koji inspiriraju, informiraju ili očaravaju potrošače. Razvijanje cjelokupnog vizualnog identiteta uz potporu developerima u razumijevanju i upotrebi dizajnerskih rješenja.

Poslovni savjetnik/ca

Usmjerenost na rast i razvoj postojećih klijenata s ciljem generiranja novih poslova. Kontinuirano istražuje potrebe kupaca, održava visoku razinu njihovog zadovoljstva u skladu s poslovnim standardima. Zadužen je za pisanje ponuda, pripremu prodajnih materijala, korisničkih priručnika i ostale potrebne dokumentacije koja prati razvoj cjelokupnog projekta.

Projekt menadžer/ica

Nadzor, upravljanje i koordinacija dodijeljenih poslovnih projekata u ime klijenata i prema njihovim zahtjevima, vođenje računa o kvaliteti i pravovremenosti finalnog proizvoda te suradnja s drugim odjelima kako bi se zadovoljili zahtjevi kupaca. Praćenje aktivnosti tima, uspostavljanje radnih prioriteta, planiranje i praćenje radnih zadataka, davanje smjernica i osiguravanje dostupnosti resursa.

Polja primjene

Digitalizacija poslovanja

Bilo da se radi o uslužnom ili proizvodnom poduzeću, digitalizacija svih poslovnih procesa je postala neizbježna. Koristeći snagu i potencijal naših proizvoda, kombinirano s višegodišnjim iskustvom u izradi i implementaciji digitalnih poslovnih rješenja, Gauss postaje snažan partner u unaprjeđenju poslovnih procesa digitalizacijom. Naše iskustvo u digitalizaciji poslovanja ne ogleda se samo u radu s poduzetnicima, nego i u radu s državnom upravom, jedinicama lokalne i regionalne samouprave u cilju promoviranja učinkovitosti i digitalizacije javnih poslova. Neki od primjera dobre suradnje su mnogobrojni projekti u području smart city-a, suradnja s Ministarstvom gospodarstva, dugogodišnja suradnja s Hrvatskom gospodarskom komorom, FINA - Financijskom agencijom, i sl.

IoT

Dodatno smo orijentirani na spajanje hardvera i softvera, odnosno stvaranje mrežne infrastrukture u kojoj su integrirani i komuniciraju fizički uređaji i virtualne "stvari" svih vrsta. Komunicirati mogu stvari, uređaji i stvari/uređaji s ljudima, a sve s ciljem olakšanja funkcioniranja sustava, olakšavanja upravljanja, učinkovitosti i uštede vremena.

Web trgovina

Dugogodišnje iskustvo u izradi web trgovina za domaće i inozemne partnere usmjerilo nas je prema razvoju vlastite platforme za e-trgovinu. Robusna, skalabilna i usmjerena na web trgovce, Gauss Box Ecommerce platforma pruža sve potrebno za razvoj, vođenje i rast internet trgovine.

Obrazovanje

Unutar područja obrazovanja imamo iskustvo suradnje s obrazovnim institucijama izradom e-learning sustava, ali i projektnom idejom E-centara kompetentnosti.

To je platforma putem koje se mogu rješavati neki od važnijih problema unutar spomenutog sektora, poput nedostatka obrazovane radne snage, prilagodbe potrebama i promjenama na tržištu, novi alati (učenje na daljinu) i oblici učenja (proširena i virtualna stvarnost), prilagođenost osobama s invaliditetom te njihovo uključivanje u obrazovni sustav i kasnije tržište rada, stvaranja kvalitetnijih radnih mjesta, efikasnije i čvršće suradnje javnog, civilnog i privatnog sektora, kolaboracija i višestrana komunikacija - ukratko - učenje bez granica.

Zdravstvo

Smjer djelovanja unutar područja zdravstva orijentirali bismo na uštedu vremena i učinkovitu pomoć pacijentima te usmjerenost liječnika na dijagnozu i liječenje, a manje na administraciju.

Cilj je omogućiti dostupniju brigu o pacijentima nadopunjujući rutinske kontrole i konzultacijske preglede koji ne zahtijevaju fizički klinički pregled koristeći on-line konzultacije koje štede vrijeme i novac. Za to je potrebno kod pacijenata stvoriti povjerenje u takvu vrstu platformi kako bi zdravstveni sustav u tom dijelu bio učinkovitiji, a pacijenti zadovoljniji.

Turizam

Digitalizacija i automatizacija učvršćuju svoju poziciju u turizmu jer klijenti žele brzu, sigurnu i profesionalnu uslugu, a poduzetnici što učinkovitije poslovanje i porast prihoda. Zadovoljstvo klijenata ogleda se npr. kroz brzi on-line check-in, jednostavan ulazak u sobe, narudžbe jela i ostalih sadržaja te laku i brzu komunikaciju s turističkim djelatnicima putem mobilnih telefona. Dok npr. otkazivanje te pretprodaja hotelskih rezervacija, laka i brza naplata, ubrzan proces prijave i odjave gostiju ostvaruju porast prihoda te na taj način i porast vjernosti između poduzetnika i klijenta. Osim suradnje s mnogim hotelima u izradi njihovih web stranica, radili smo i na mobilnim aplikacijama u području turizma.

  • Nikky - Projekt omogućuje razvoj integriranog softverskog rješenja i aplikacije namijenjenih hotelima, koji će služiti za analizu prediktivnog ponašanja gosta pomoću integriranih tehnologija umjetne inteligencije, machine learninga i IoT. Platforma funkcionira kao SaaS model i pruža mogućnost interakcije gosta s hotelom kroz mobilnu aplikaciju koja je svojevrsni digitalni komunikacijski ključ za kreiranje jedinstvenog iskustva u cjelokupnom hotelskom eko-sustavu.

Poljoprivreda, prehrana i ekologija

Digitalizacija kontinuiranog planiranja, uzgoja i praćenja prinosa, te praćenje sljedivosti od farme do stola. Osiguravanje autentičnosti putem blockchain tehnologija. Uspoređivanje podataka po različitim kriterijima od kvalitete tla i metoda tretiranja kultura, preko lokacijskih i ostalih kriterija u vidu big data ulaza za akademske i državne institucije kao podloga za primjenu umjetne inteligencije i strojnog učenja. Cilj je kvalitetnije planiranje, jednostavniji i transparentniji uzgoj, bolje korištenje resursa, veći prinosi i optimalno plasiranje na tržišta. Neki od primjera naših proizvoda u segmentu poljoprivrede i proizvodnje hrane su:

  • Wineyard (gore opisan)

  • HACCP – potpuno integrirani HACCP alat djeluje kao temeljni dio pristupa sigurnosti hrane kroz dosljedno postizanje visoke kvalitete proizvoda i povećanja produktivnosti. Nakon što se uređaji uključe i postave, podaci o temperaturi prikupljeni s uređaja bežično se šalju i pohranjuju u centralizirani sustav upravljanja, a zatim ih krajnji korisnik šalje u aplikaciju. To je korisno za tvrtke za dostavu hrane, tvrtke za skladištenje hrane, hotele, restorane i druge tvrtke za hlađenje i pripremu hrane.

footer logo

© Gauss 2021. Sva prava pridržana.

Internetsku stranicu je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost trgovačkog društva Gauss d.o.o.