Vijesti

WaterQ – digitalna transformacija praćenja kvalitete vode

Gauss 16. studenoga 2021.

Snimka zaslona 2021-11-16 142201.png

Kratki opis projekta 

Projektom se planira razviti WaterQ rješenje koje će omogućiti integraciju različitih izvora podataka (javno zdravstvo, vodovodi, senzori, otvoreni podaci) i različitih tipova podataka (laboratorijska mjerenja, senzorska, meteorološki podaci), a koji do sada nisu bili integrirani na jednoj platformi. Obradom velike količine podataka te prediktivnom analitikom i strojnim učenjem želi se sustavu javnog zdravstva i vodoopskrbnom sektoru pravovremeno pružiti potrebne informacije za informirano donošenje odluka. WaterQ rješenje uz integraciju inovativnih komponenti doprinijet će znatnom poboljšanju procesa kontrole vode kroz pružanje međusobno povezanih usluga koje trenutno na tržištu ne postoje kao dio jednog sustava. Rješenje kroz integraciju inovativnih komponenti omogućuje i pruža podršku vodovodima i javnozdravstvenom sustavu: 

  • širu primjenu IoT senzora u različitim tipovima vodovoda za kontinuirano prikupljanje najrelevantnijih podataka u stvarnom vremenu i pomoć u identifikaciji rizika; 
  • uspostavu sustava za primjenu meteoroloških/klimatoloških podataka iz otvorenih izvora podatka za kvantifikaciju i procjenu rizika za vodu od vremenskih uvjeta; 
  • uspostavu sustava ranog upozorenja koji će omogućiti identifikaciju potencijalnih rizika; 
  • optimizaciju parametra koji se analiziraju u smislu informacije koje je potrebno intenzivnije odnosno manje intenzivno pratiti, a ovisno o razini rizika koji predstavljaju za zdravstvenu ispravnost vode; 
  • optimiziranje potrebe praćenja parazita kao pokazatelja koji se do sada nije pratio u RH; 
  • informaciju o stupnju vjerojatnosti pojedinih događaja odnosno da će se pojedini događaj u vodoopskrbnom sustavu u budućnosti zaista i dogoditi; 
  • uspostavu sustava za informirano upravljanje i komunikaciju prema korisnicima usluga vodovoda. 

 

Projektni konzorcij čine Ericsson Nikola Tesla, kao prijavitelj, zajedno s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i tvrtkama Telemetris d.o.o. i Gauss d.o.o. kao partnerima. 

  

Ciljevi i očekivani rezultat 

Cilj projekta je razviti WaterQ rješenje (WaterQ digitalna platforma s potpuno integriranim komponentama, mobilna aplikacija i WaterQ IoT senzorski uređaj) koje će unaprijediti proces kontrole kvalitete vode za ljudsku potrošnju, optimizirati metode rada u procjeni rizika te dodatno ubrzati i pojednostaviti proces informiranog donošenja odluka u sustavima javnog zdravstva i vodoopskrbe.  

 

Provedba sadrži dvije Faze istraživanja i razvoja: Industrijsko istraživanje i Eksperimentalni razvoj. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. na natječaju: „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja (IRI) – faza II“.  

 

 
Razdoblje provedbe projekta:  26.08.2020. – 26.08.2023. 
Ukupna vrijednost projekta: 16.395.227,20 kuna 
Iznos koji sufinancira EU: 8.855.376,41 kuna 

  

Kontakt osoba za više informacija:

Ivica Projić (Ericsson Nikola Tesla d.d), 
ivica.projic@ericsson.com

+385913653425 

 

Voditelj istraživačko razvojnog tima Gauss d.o.o.

Kontakt osobe imenovane kao voditelj istraživačko razvojnog tima:

Sebastijan Placento  

sebastijan.placento@gauss.hr

 

Europski strukturni i investicijski fondovi 

Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II 

footer logo

© Gauss 2021. Sva prava pridržana.

Internetsku stranicu je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost trgovačkog društva Gauss d.o.o.