Edukacija djelatnika o uvođenju normi ISO 9001 i ISO 27001

Srijeda, 20 ožujka, 2019

Kako uvijek težimo nadmašiti svoje mogućnosti, biti još bolji, kvalitetniji i istaknutiji, kako smo po kolektivnom duhu avanturisti, odlučili smo se upustiti u proces uvođenja normi ISO9001 i ISO27001 u sklopu projekta “Povećanje efikasnosti i konkurentnosti tvrtke Gauss” koji je financiran iz Europskog Fonda za regionalni razvoj.

U procesu priprema za uvođenje spomenutih normi, došli smo u fazu u kojoj smo educirali djelatnike, objasnili im sve korake uvođenja normi, te približili ishode i benefite koji nas čekaju na kraju puta. Tvrtku čine ljudi, stoga je jasno da je edukacija djelatnika nužan preduvjet za uspješnu provedbu projekta.

Jednodnevna edukacija započela je uvodom u ISO organizaciju. Razgovaralo se o načelima upravljanja kvalitetom, o informacijskoj sigurnosti, područjima primjene i upućivanju na druge norme, zahtjevima normi ISO 9001:2015 i ISO 27001:2017 (vodstvo, planiranje, podrška, radni proces, vrednovanje mjerljivih rezultata, poboljšavanje) te o kontekstu organizacije (razumijevanje organizacije, razumijevanje potreba i očekivanja zainteresiranih strana, sustavu i procesima upravljanja kvalitetom i informacijskom sigurnošću te o određivanju područja primjene sustava upravljanja kvalitetom i informacijskom sigurnošću).

Tvrtka Gauss uvodi i certificira sustav kontrole kvalitete prema normi ISO9001:2015 i sustav informacijske sigurnosti prema normi ISO27001:2013 te educira svoje djelatnike o istom, s ciljem poboljšanja konkurentnosti i kvalitete usluga za klijente na domaćem i stranom tržištu.

Ana Lozančić

Ana is a content Marketing specialist and blogger. She graduated in Faculty of humanities and social sciences. She enjoys learning and applying knowledge about marketing and social media, covering latest trends and topics about software development subjects.

    © 2021, Sva prava pridržana